کنارم بمون

ساعت 10:41 دوشنبه شبه و فردا صبح عمل میشم. الهی امیدم به توست، تنهام نذار.... خیلی میترسم، منو فراموش نکن، همه چیزو به خیر بگذرون، به خاطر من، به خاطر مادرم، به خاطر کارهایی که نکردم و باید بکنم.... خودمو به دست تو میسپارم... مثل همیشه یارو یاورم باش و کنارم بمون. دوستت دارم خدای مهربونم.جون پناهم باش.

/ 1 نظر / 7 بازدید
غبار زمان

من هم سال 89 در بیمارستان کسری عمل شدم. پزشک معتقد بود که از دست میرم. چون وضعیتم خیلی وخیم بود. اما خودم عین خیالم نبود. چون چیزی در این دنیا نداشتم که از دستش بدم. واقعیتش از مردن نمی‌ترسم و بدم نمیاد که بمیرم. چون مردن رو مرحله‌ای از تکامل میدونم. فکر اینکه مردن وجود نداشت بیشتر اذیتم می‌کنه. به هرحال خوشحالم که کنار خانواده هستی و عمل‌جراحی موفقیت آمیز بوده.