باز هم همان حکایت همیشگی.....

من به درماندگی صخره و سنگ،من به آوارگی ابر و نسیم،من به سرگشتگی آهوی دشت،من به تنهایی خود می مانم...

اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
1 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
5 پست
تیر 93
7 پست
خرداد 93
8 پست
اسفند 92
9 پست
بهمن 92
6 پست
دی 92
8 پست
آذر 92
6 پست
آبان 92
6 پست
مهر 92
6 پست
شهریور 92
7 پست
مرداد 92
10 پست
تیر 92
7 پست
خرداد 92
13 پست