باز هم همان حکایت همیشگی.....
من به درماندگی صخره و سنگ،من به آوارگی ابر و نسیم،من به سرگشتگی آهوی دشت،من به تنهایی خود می مانم... 
نويسندگان
پيوندهای روزانه
سالی که گذشت، سالی که می آید :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٧
سلام دوباره + عرض شرمندگی :: ۱۳٩۳/۱۱/۳
سلام بر عزیزانم + وبلاگ جدید :: ۱۳٩۳/۱٠/۱۳
تشویش :: ۱۳٩۳/٦/٢
دفاع از مظلوم :: ۱۳٩۳/٥/۱
جای خالی... :: ۱۳٩۳/٤/٩
ساسان!!! :: ۱۳٩۳/۳/۳۱
حق ندارد بهانه بگیرد، دختری که عروسک ندارد :: ۱۳٩۳/۳/٢٦
من و موهام! :: ۱۳٩۳/۳/٢٤
نظام معیوب اداری ما!!! :: ۱۳٩۳/۳/٢٠
غریب گز :: ۱۳٩۳/۳/۱۸
معصومیت از دست رفته :: ۱۳٩۳/۳/۱٢
امان از پسرهای امروزی :: ۱۳٩۳/۳/۱٠
دلقک :: ۱۳٩۳/۳/٥
اندر خواص کلم پیچ :: ۱۳٩۳/٢/۳۱
جملات آموزنده :: ۱۳٩۳/٢/٢٩
نامه به خدا (1) :: ۱۳٩۳/٢/٢۸
دوستی غیرمجاز :: ۱۳٩۳/٢/٢٥
میلاد علی (ع) و روز پدر مبارک :: ۱۳٩۳/٢/٢۳
مهران :: ۱۳٩۳/٢/۱٩
یکسال بعد عمل جراحیم+برای دوستانی که در شرف جراحی فک هستند :: ۱۳٩۳/٢/۱٤
شب لیله الرغایب :: ۱۳٩۳/٢/۱۱
لطفاً.... :: ۱۳٩۳/٢/۱٠
مدتی نمی نویسم :: ۱۳٩۳/٢/٤
مـادر تــو بـهشــت جـاودانــی مـادر :: ۱۳٩۳/۱/۳۱
پارسال این موقع :: ۱۳٩۳/۱/٢٩
نشد اما امید ادامه دارد! :: ۱۳٩۳/۱/٢٧
معلق بین زمین و هوا :: ۱۳٩۳/۱/٢٤
تصمیم :: ۱۳٩۳/۱/٢۳
خود لعنتیم! :: ۱۳٩۳/۱/۱٦
بوی بهار :: ۱۳٩۳/۱/۱۱
دل برگرفته بودم از ایام گل ولی... :: ۱۳٩۳/۱/٧
ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی... :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۸
برنامه های من در سال 93 :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۸
آیات خداوندی :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٦
صحنه ای که هرگز از یادم نمیره... :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٤
مهمان مامان :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
زنـــدگی یا مــرگ، بعــد از ما چه فرقـی می کند :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۸
عقده گشایی! :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۳
من و راننده! :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
به کدامین جرم؟! :: ۱۳٩٢/۱٢/٦
شاگرد من :: ۱۳٩٢/۱٢/٢
سه داستان :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٩
نرم افزار فکرخوان! :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۸
دنیا را بد ساخته اند... :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
............. :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
هیاهوی بسیار برای هیچ! :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٦
خسته ام از آرزوها... :: ۱۳٩٢/۱۱/٩
خودپسند! :: ۱۳٩٢/۱۱/٦
هزاران سپاس :: ۱۳٩٢/۱۱/٥
سیگار پشت سیگار! :: ۱۳٩٢/۱۱/٢
شفافسازی :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
داشتن یا نداشتن، مسئله این است! :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٥
توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند؟ :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۱
این بار اعتماد کنی ...! :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
برای بال و پرم ارتفاع روز کــــــم است :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
از زمین و آسمان بچه می بارد! :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٠
کشفیات! :: ۱۳٩٢/۱٠/٤
پس از چهار سال... :: ۱۳٩٢/۱٠/۳
بوسه های جنون :: ۱۳٩٢/۱٠/۱
کودک رویاها :: ۱۳٩٢/٩/٢٥
یاد استاد... :: ۱۳٩٢/٩/٢٠
قهرمان سیاه :: ۱۳٩٢/٩/۱٦
وطن جای خوبیه... :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
جنگ نابرابر :: ۱۳٩٢/٩/٦
مردم چه می کنند که لبخند میزنند؟ :: ۱۳٩٢/٩/٢
سلامم را نمیخواهند پاسخ گفت :: ۱۳٩٢/۸/٢٦
السلام علی الحسین :: ۱۳٩٢/۸/٢۱
دغدغه این روزهای من :: ۱۳٩٢/۸/۱٩
بابا... :: ۱۳٩٢/۸/۱۳
بیا گناه ندارد... :: ۱۳٩٢/۸/۸
مثل عقرب میزند نیشم نمیدانم چرا ؟! :: ۱۳٩٢/۸/٧
برزخ :: ۱۳٩٢/۸/٥
من پر از تردیدم... :: ۱۳٩٢/۸/۱
شبیه قطره باران... :: ۱۳٩٢/٧/٢۸
من خودم هستم و یک حس غریب... :: ۱۳٩٢/٧/٢٠
مثل همیشه خودش کوتاه اومد... :: ۱۳٩٢/٧/۱٥
واقعیتهای اجباری... :: ۱۳٩٢/٧/۱۱
.............. :: ۱۳٩٢/٧/٩
محالات زندگی ما + یه اتفاق خوب :: ۱۳٩٢/٧/٧
و دوباره پائیز... :: ۱۳٩٢/٧/٢
هر دم از این باغ... :: ۱۳٩٢/٦/۳۱
من قهرمانت نیستم... :: ۱۳٩٢/٦/٢٧
دو کار که از آن نفرت دارید :: ۱۳٩٢/٦/٢۳
حالمان بد نیست غم کم میخوریم، کم که نه! هر روز کم کم میخوریم :: ۱۳٩٢/٦/٢٠
اندر احوالات بچه های امروزی! :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
آقای رئیس... :: ۱۳٩٢/٦/۱٢
چگونه از رحمت تو ناامید شوم؟ :: ۱۳٩٢/٦/٩
ای دریغا... :: ۱۳٩٢/٦/٩
شاید مردم حواسم نیست.... :: ۱۳٩٢/٦/۳
شکست :: ۱۳٩٢/٦/۳
تو همیشگی نیستی! :: ۱۳٩٢/٥/٢٤
‘ چماق لری‘ در خانه ملت! :: ۱۳٩٢/٥/٢٢
مکانیزم دفاعی من در برابر تبهکاران!!! :: ۱۳٩٢/٥/٢٠
در انتظار چه نشستی؟ :: ۱۳٩٢/٥/۱٥
سوگند به روز :: ۱۳٩٢/٥/۱۳
‘مشتری مرگ‘ :: ۱۳٩٢/٥/۱٢
نشسته اند هزاران کتاب در قفسه... :: ۱۳٩٢/٥/٩
کارهای کوچک را با عشقی بزرگ انجام دهیم. :: ۱۳٩٢/٥/٦
بعد از تو... :: ۱۳٩٢/٥/٥
همه تصمیمات من! :: ۱۳٩٢/٥/٢
۱۳٩٢/٤/۳٠ :: ۱۳٩٢/٤/۳٠
همسفر... :: ۱۳٩٢/٤/۳٠
ماه رمضان و حس های مثبتش :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
هیچ پایانی به راستی پایان نیست :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
دلم هوای امام رضا رو کرده... :: ۱۳٩٢/٤/۱۸
اگه این زندگی باشه.... :: ۱۳٩٢/٤/۱٥
مادربزرگم رفت.... :: ۱۳٩٢/٤/٢
آخه چرا اون؟ :: ۱۳٩٢/۳/٢٩
اگر که پسته این شهر خوب خندان است... :: ۱۳٩٢/۳/٢٧
خدایا شکرت! :: ۱۳٩٢/۳/٢۱
.......... :: ۱۳٩٢/۳/٢۱
اولین مراجعه به دکتر ارتودنسم2 :: ۱۳٩٢/۳/٢٠
اولین مراجعه به دکتر ارتودنسم 1 :: ۱۳٩٢/۳/٢٠
۱۳٩٢/۳/۱٩ :: ۱۳٩٢/۳/۱٩
اولین روز کاری بعد عمل :: ۱۳٩٢/۳/۱۸
یکماه گذشت :: ۱۳٩٢/۳/۱٦
چهار هفته گذشت... :: ۱۳٩٢/۳/۱٤
روز 27 ام، یک روز خوب. :: ۱۳٩٢/۳/۱۳
روز بیست و ششم :: ۱۳٩٢/۳/۱٢
۱۳٩٢/۳/۱۱ :: ۱۳٩٢/۳/۱۱
24 روز بعد :: ۱۳٩٢/۳/۱٠
روز 22 :: ۱۳٩٢/۳/۸
خدایا رحم کن :: ۱۳٩٢/۳/۸
سه هفته بعد :: ۱۳٩٢/۳/٧
روز بیستم :: ۱۳٩٢/۳/٦
روز نوزدهم :: ۱۳٩٢/۳/٥
روز هجدهم، مراجعه سوم به مطب دکتر مسگرزاده :: ۱۳٩٢/۳/٤
خدایا کمک کن :: ۱۳٩٢/۳/۳
روز شانزدهم :: ۱۳٩٢/۳/٢
روز پانزدهم :: ۱۳٩٢/۳/۱
دو هفته گذشت! :: ۱۳٩٢/٢/۳۱
12 روز گذشت :: ۱۳٩٢/٢/٢٩
شنبه 28 اردیبهشت، روز یازدهم :: ۱۳٩٢/٢/٢۸
عصر روز جمعه 27 اردیبهشت :: ۱۳٩٢/٢/٢٧
صبح جمعه 27 اردیبهشت :: ۱۳٩٢/٢/٢٧
26 اردیبهشت روز نهم بعد جراحی :: ۱۳٩٢/٢/٢٦
به خیر گذشت :: ۱۳٩٢/٢/٢٥
کنارم بمون :: ۱۳٩٢/٢/۱٦
خدایا کمکم کن. :: ۱۳٩٢/٢/۱٦
۱۳٩٢/٢/۱٥ :: ۱۳٩٢/٢/۱٥
خدایا به امید تو :: ۱۳٩٢/٢/۱٥
اینجا پرنده نیست! :: ۱۳٩٢/٢/۱٤
!!This is wrong :: ۱۳٩٢/٢/۱۳
بعد از تو :: ۱۳٩٢/٢/۱۳
دوگانگی :: ۱۳٩٢/٢/۱۱
این خواب چه معنایی میده! :: ۱۳٩٢/٢/۱۱
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

من به درماندگی صخره و سنگ، من به آوارگی ابر و نسیم، من به سرگشتگی آهوی دشت، من به تنهایی خود می مانم...
امکانات وب